Tietojohtaminen

 

Tietojohtaminen tukena tarvitaan datalähtöisiä toimintamalleja. Samaa tietoa tulee olla kaikilla organisaation tasoilla. Kun oleellinen tieto on hyödynettävissä, voidaan toimintaa seurata ja suunnitella optimaaliseksi. Samalla saadaan selkeä kuva kokonaisuudesta ja luodaan selkeä näkymä organisaation toimintaan. Toiminnan tehokkuutta tulee myös voida mitata ja optimoida faktojen pohjalta.

Datan visualisointi

Dataa visualisoimalla luomme kokonaiskuvan toiminnasta selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa. Kuvien, värien ja interaktiivisten elementien kautta informaatio on intuitiivisessa ja ymmärrettävässä muodossa. Havointopsykologiaa hyödyntämällä avaamme intuitiivisen näkymän toimintaan ja luomme perustan tietojohtamiselle ja uusille toimintamalleille.

Perustiedon hallinta

Perustiedon hallinnalla varmistetaan, että kaikkia organisaation toiminnan kannalta oleellisia asioita voidaan johtaa ja seurata raportoinnin ja analysoinnin avulla. Kun organisaatio tietää omat perustietonsa ja on muodostanut niiden arvioimisessa käytetyn mittariston, perustiedon hallinnan kannalta ollaan jo puolitiessä. Tiedon laadunhallinta, yhdessä tietonhallintaan liittyvien roolien ja vastuiden kanssa varmistavat, että analysoitava tieto on ajantasalla ja se tuottaa oikein käytettynä arvoa organisaatiolle.

Avoimet periaatteet

Hyödynnämme eri avoimia tietolähteitä joustavasti ja pyrimme ensisijaisesti käyttämään avoimia tietojärjestelmiä. Avoimesta datasta saadaan konkreettista hyötyä suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Avoimilla tietojärjestelillä ja avoimilla toimintatavoilla taas vältetään toimittajaloukkuja ja mahdollistetaan joustava jatkokehitys. Tärkeintä on myös ymmärtää mahdollisuudet jotta kehitys kulkee oikeaan suuntaan. Teknologia ei saa olla este ja asiantuntijoilla tulee olla toimintaa koskeva informaatio käyttössä joustavasti ja nopeasti.

Sovi tapaaminen
Tulemme mielellämme kertomaan lisää paveluistamme ja miten niiden kautta voidaan tehostaa toimintaa.