Hyödynnämme digitalisaation luomia mahdollisuuksia tietojohtamisen saralla. Alla on muutamia esimerkkejä joista kerromme mielellämme lisää.

Avoimen datan ja visuaalisen analytiikan kautta parempi ymmärrys kirjaston asiakkaista

Kirjasto ei ole sama kuin ennen. Kirjojen lainaamisen lisäksi kirjastot tarjoavat paljon muita palveluita jotka vastaavat nykyajan tarpeita. Ne toimivat myös kohtauspoikkoina. Muutos aikaisempaan on suuri joten muutoksen ja toimenpiteiden ymmärtäminen on tärkeätä.

Yhdistämällä tietolähteitä, analysoimalla ja visualisoimalla dataa saimme parissa päivässä uuden kuvan kaupungin kirjastojen toiminnasta. Ymmärsimme ketkä ovat todellisia kirjaston asiakkaita ja mitkä ovat asiakkaiden tarpeet. Parempi ymmärrys asiakkaista heijastui heti kaupungin kirjaston ostolinjauksiin ja markkinointistrategiaan.

Kotihoidon toiminnan kokonaiskuva visuaalisen analytiikan keinoin

Tiedon ja tietolähteiden määrän kasvun kautta kokonaisuuksien hahmottaminen on haastavaa. Tietoa on paljon, mutta ymmärrystä vähän. Hilma toiminnanohjausjärjestelmästä saatu mobiilidata jalostettuna työajanseurantajärjestelmästä (Titania) saatuun dataan antoi kattavan kuvan kotihoidon teami- ja aluekohtaisesta toiminnasta. Visuaalisen analytiikan keinoin nostimme oleelliset asiat esille ymmärrettävässä muodossa. Siirryimme raportoinnista kommunikointiin ja samalla loimme perustan seurantaan ja johtamiseen toimenpiteiden jalkauttamista ajatellen.

Kunnan tiedolla johtaminen ja aktiivinen tiedottaminen uudelle tasolle

Nopea ja tehokas tiedon hyödyntäminen on valttia. Johtaminen, hyvä palvelutaso ja aktiivinen tiedottaminen vaativat, että oleellinen informaatio on käytettävissä ymmärrettävässä muodossa silloin kun sitä tarvitaan. Tiedolla johtamisen haasteet eivät ole teknisiä.Opastimme kuntapäättäjiä muutoksessa ja neuvomme miten informaatiota hyödyntämällä voimme tehostaa hallintoa ja tehdä parempia päätöksiä kuntalaisten hyvinvointia unohtamatta. On tärkeätä, että virkamiehet, poliittiset päättäjät ja kuntalaiset ymmärtävät asiat samalla tavalla.

Ympäristötilastojen visualisointi paikkatietoja hyödyntäen

Kaupunkien ympäristökeskuksilla on paljon ympäristöämme koskevaa tilastotietoa. Tilastojen kautta voimme ymmärtää miten ympäristömme voi, mutta ensin tilastot tulee saada selkeään muotoon jotta voimme keskustella samoista asioista.
Kahdelle suurelle kaupungille toteutetuissa projekteissa hyödynsimme ympäristötilastoja ja kaupunkien paikkatietojärjestelmästä (Mapinfo) saatuja tietoja. Lopputuotteena oli interaktiivinen visuaisointi jonka avulla voidaan tarkastella muiden muassa päästöjä ajansuhteen ja luonnonsuojelualueita koskevia tietoja karttapohjia hyödyntäen.

Web rajapintoja hyödyntämällä suuret tietomäärät hyötykäyttöön

Web rajapintojen kautta saimme "suoraa putkea pitkin" suuren määrän avointa dataa osaksi tietojohtamista. Rajapintoja hyödyntämällä pääsimme suoraan analysoimaan ja visualisoimaan dataa ilman turhia välivaiheita.Autamme asiakkaitamme esimerkkien kautta ymmärtämään rajapintojen hyödyn ja mahdollisuudet avoimen ja suljetun datan kohdalla.

Kerromme mielellään lisää esimerkeistä ja muista toteutuksista.