VISUALISOI
Datasta tukea kuntien toimintaan

Malmcon
mikä ja miksi

Malmcon on vuonna 2014 perustettu innovatiivinen yritys jonka tehtävä on auttaa kuntia tehostamaan ja ymmärtämään toimintaansa datalähtöisiä käytäntöjä, tietojohtamista ja visuaalista analytiikkaa hyödyntämällä.

Toimitamme ratkaisuja laadun parantamiseksi. Toiminnasta syntyvän datan tehokas hyötykäyttö ja ymmärtäminen mahdollistaa parhaat edellytykset johtamiselle ja paremmille päätöksille kaikki asiakkaat huomioiden, mukaan lukien kuntalaiset, poliittiset päättäjät ja virkamiehet.

Toiminta-alueet

Olemme auttaneet asiakkaitemme seuraavilla toiminta-alueilla:

Taloushallinto, kaupunkisuunnittelu, tietokeskus, ympäristökeskus, sivistystoimi, kirjastotoimi ja vanhustenhoito.

Esimerkki
case Karkkila

Karkkilan kaupunki on avannut taloushallinon tiedot. Tiedot päivittyvät kausittain ja päivitysprosessia hallitaan taloushallinon puolelelta. Ensisijaisina käyttäjäryhminä ovat poliittiset päättäjät ja johtavat virkamiehet.

Toteutuksessa on käytetty Tableau Public ja Talend Open Studio ohjelmistoja.
Talouden toteumat

Avoimet käytännöt
Mitä tarkoitetaan avoimilla käytännöillä?